මේක ඇතුලේ ඕනෑම දෙයක් හොයා ගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න

Thursday, September 1, 2011

ආරම්භය

හැමදාම බ්ලොග් එකක් පටන් ගන්නම් කියල හිතාගෙන හිටියට ඕක කරගන්න ඔන්න අදයි  ඉස්පාසුවක් ලැබුනේ. හැමදාම එක එක අයෙගේ බ්ලොග් බලබල කොමෙන්ට් එකක් වත් නොදා මාරු උනේ සිංහල කොටන්න තිබ්බ නොහැකියාව හින්දමයි. ඔන්න කාලිංග මල්ලිටයි ගූගුල් එකටයි පින් සිද්දව්න්න ඒ ප්‍රශ්නෙත් ඉවරයි. දැන් ඉතින් පුළු පුළුවන් වෙලාවල මට හිතෙන දේවල් බලන කෙනෙකුට බලන්න ඔහේ ලියලා දාන්න බැරිය. එහෙනම් ඕන් ඇ............! 

No comments:

Post a Comment